X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
زمان ثبت : یکشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1385 در ساعت 05:10 ب.ظ
نویسنده : علی
عنوان : ضد حال یعنی این!!!!!!!!
 
دخترجوانی ازمکزیک برای یک مأموریت اداری چندماهه به آرژانتین منتقل
شد
پس از دوماه، نامه ای ازنامزدمکزیکی خوددریافت می کند به این مضمون 
 
لورای عزیز، متأسفانه دیگرنمی توانم به این رابطه ازراه دورادامه بدهم وباید بگویم که دراین مدت ده بار به توخیانت کرده ام !!!
ومی دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم. من راببخش وعکسی که به تو داده بودم برایم پس بفرست
 باعشق : روبرت
 

دخترجوان رنجیـده خاطرازرفتارمرد، ازهمه همکاران ودوستانش می خواهدکه عکسی ازنامزد، برادر، پسرعمو، پسردایی ... خودشان به اوقرض بدهند وهمه آن عکس ها راکه کلی بودند باعکس روبرت، نامزد بی وفایش، دریک پاکت گذاشته وهمراه با یادداشتی برایش پست می کند، به این  مضمون
 
روبرت عزیز، مراببخش، اماهرچه فکرکردم قیافه تورا به یادنیاوردم، لطفاً عکس خودت راازمیان عکسهای توی پاکت
جداکن وبقیه رابه من برگردان
 
 
Image Hosted By Imagehigh.com